6-14 вересня 2013 р. у Вільнюсі (Литва) відбудеться ХVIII Міжнародна олімпіада з астрономії. Пропонуємо вашій увазі матеріали стосовно підготовки української команди до участі в цій олімпіаді.

ХVIII Міжнародна олімпіада з астрономії (The International Astronomy Olympiad, IAO)

Фото Вільнюса

Підготовка української команди школярів для участі в ХVIII Міжнародній олімпіаді з астрономії здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №429 від 12.04.2013 р. "Про проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, фізики, хімії, географії 2013 року", а також іншими нормативними документами.

Нижче подаємо витяг з наказу:

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18 січня 2010 року за № 39/17334), на підставі спільних рішень оргкомітетів та журі IV етапу відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та з метою підготовки учнів та визначення остаточного персонального складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року згідно додатку 1.

2. Провести конкурсні відбірково-тренувальні збори кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року (далі – конкурсні відбірково-тренувальні збори) у терміни, визначені додатком 2.

3. Затвердити заклади, на базі яких будуть проводитися конкурсні відбірково-тренувальні збори, згідно додатку 3.

.......

5. Затвердити склад викладачів конкурсних відбірково-тренувальних зборів згідно додатку 4.

6. Призначити:
6.1. відповідальних за організаційно-методичне забезпечення конкурсних відбірково-тренувальних зборів згідно додатку 5.
6.2. наукових керівників конкурсних відбірково-тренувальних зборів згідно додатку 6.

.......

9. Відповідальним за організаційно-методичне забезпечення конкурсних відбірково-тренувальних зборів подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) результати їх проведення та пропозиції щодо персонального складу команд учнів для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики у 2013 році.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

СПИСОК учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

з астрономії:

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ТЕРМІНИ проведення конкурсних відбірково-тренувальні збори кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

3. Астрономія – 22-28 квітня 2013 року.

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ЗАКЛАДИ, на базі яких будуть проводитися конкурсні відбірково-тренувальні збори кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

3. Астрономія – у м. Києві на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

СКЛАД, викладачів конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

з астрономії:

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

ВІДПОВІДАЛЬНІ за організаційно-методичне забезпечення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

3. Астрономія – Вернидуб О. М., начальник відділу зв’язків з громадськістю відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року

.......

3. Астрономія – Новосядлий Б. С., директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук.

.......

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод

Протокол №7
засідання викладачів відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної учнівської олімпіади 2013 року з астрономії від 28.04.2013

ПРИСУТНІ:
Вернидуб О.М., Новосядлий Б.С., Сімон А.О., Гнатик Б.І., Івченко В.М., Коваленко Н.С., Решетник В.М., Романюк Я.О., Чолій В.Я.

Порядок денний:
1. Про підсумки проведення відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної олімпіади з астрономії 2013 року.
2. Про формування складу команди України для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії.

1. Про підсумки проведення відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної олімпіади з астрономії 2013 року.

СЛУХАЛИ:
Сімона А.О., наукового керівника відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії 2013 року про підсумкові результати виконання завдань учасниками зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити результати відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії 2013 року (додаток №1).

2. Про формування складу команди України для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії.

СЛУХАЛИ:
Новосядлого Б.С., наукового керівника відбірково-тренувальних зборів до Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії 2013 року про формування складу команди України для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий склад команди України для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії.

№ з/п ПІБ учня Дата народження Навчальний заклад Разом Рейтинг
1. Баринова Катерина 18.02.1997 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 120 3
2. Ерстенюк Ярослав 05.09.1996 Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міської ради; 124 1
3. Кохановський Іван 08.07.1996 ліцей № 100 «Поділ» м. Києва; 122 2
4. Пекарський Юрій 16.04.1998 Чернівецька гімназія № 4 Чернівецької міської ради; 99 8
 

Науковий керівник Б.С. Новосядлий

Відповідальна за проведення зборів О.М. Вернидуб

Секретар А.О. Сімон


© ВЦ «Наше небо», 2013 р. Усі права застережено.