Астроосвіта
Організатори Фестивалю

 

Організатори Всеукраїнського астрономічного педагогічного фестивалю, присвяченого Міжнародному року астрономії:

Міністерство освіти і науки України,
Українська астрономічна асоціація,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України,
Київський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка.

Організаційний комітет фестивалю:

1. Івченко В.М. — доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри астрономії і фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка — голова організаційного комітету;
2. Андрієвський С.М. — доктор фізико-математичних наук, віце-президент Української астрономічної асоціації з питань астрономічної освіти, професор Одеського національного університету імені І. Мєчнікова);
3. Вавилова І.Б. — кандидат фізико-математичних наук, голова Національного номінаційного комітету з проведення в Україні Міжнародного року астрономії;
4. Ващенко О.П. — старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
5. Гладушина Н.О. — кандидат фізико-математичних наук, доцент Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
6. Головко М.В. — кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України;
7. Задніпрянець І.І. — методист ІППО Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;
8. Крячко І.П. — завідувач ВНТІ ГАО НАН України;
9. Новосядлий Б.С. — доктор фізико-математичних наук, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка;
10. Сиротюк В.Д. — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
11. Шкуратов Ю.Г. — доктор фізико-математичних наук, директор Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
12. Хоменко О.В. — головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України;
13. Храмцова О.Ю. — директор Херсонського планетарію.

 

 
Розробка і дизайн ВЦ "Наше небо", 2009