Останні новини

01 грудня 2023 р.

Нещодавно відкрита екзопланета не відповідає теоріям формування планет


Астрономи відкрили екзопланету біля карликової зорі LHS 3154, що лежить на відстані 51,4 світлових років від Землі у напрямку сузір’я Геркулеса. Період обертання екзопланети становить 3,7 доби, а її маса принаймні в 13,2 рази більша, ніж маса Землі. Водночас маса материнської зорі вдев’ятеро менша маси Сонця.


29 листопада 2023 р.

У величезному Магеллановому потоці вперше виявлено зорі


Протягом майже п’ятдесяти років астрономи залишалися з порожніми руками у пошуках зір в розгалуженій структурі, відомій як Магеллановий потік.


24 листопада 2023 р.

Частинка «богині Cонця» відкриває можливості для нової фізикиВи зараз тут: Головна > Інфотека > Статті > Курс астрономії ... проблеми впровадження (продовження)

Стаття «Курс астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах: проблеми впровадження» уперше опублікована в одній з освітянських газет

Курс астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах: проблеми впровадження (продовження)

• визначення правового статусу й нормативної бази діяльності планетаріїв у загальній системі української освіти;

• активна участь засобів масової інформації в науково-просвітницькій діяльності;

• удосконалення діяльності закладів освіти і культури з розвитку масових загальнодоступних форм астрономічної освіти і просвіти для різноманітних груп населення;

• розробка й упровадження цілісної системи критеріїв оцінки ефективності функціонування системи астрономічної освіти;

• проведення соціально-економічних і конкретно-соціологічних досліджень для виявлення стану й динаміки розвитку астрономічної освіти суспільства;

• істотне зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, розробка заходів для матеріального стимулювання й гідної оплати праці викладачів природничо-наукових дисциплін, усунення дискримінації з надання їм соціальних гарантій; створення пільгових умов оподатковування для закладів і організацій, що здійснюють доброчинну допомогу сфері астрономічної освіти; підвищення ролі сучасних інформаційних засобів і технологій у процесі навчання астрономії.

Цю Концепцію варто трактувати як цілісну систему, у якій цілі й завдання астрономічної освіти, шляхи їхньої реалізації є комплексом взаємозалежних положень і принципів.

Для успішного втілення Концепції необхідна розробка програми розвитку астрономічної освіти як комплексу заходів, спрямованих на підготовку документів, що конкретизують викладені в Концепції положення і які забезпечать її впровадження у практику.

Визначаючи пріоритети у сфері астрономічної освіти в Україні, Концепція є документом для вироблення стратегії освітньої політики української держави у цій галузі. Її реалізація сприятиме збільшенню творчого потенціалу всіх громадян країни, процвітанню вітчизняної науки і культури».

Повертаючись до теми статті, можна було б сказати, що перераховані вище питання і є тими проблемами, які треба подолати на шляху впровадження курсу астрономії. Проте Концепція астрономічної освіти, будучи фактично стратегічним документом, охоплює всі можливі питання і проблеми. Ми ж, перебуваючи на сьогоднішньому етапі, можемо виділити ті з них, що є визначальними саме для нинішнього часу і вирішення яких є суттєвим завданням для позитивного руху вперед.

    Що нині є найактуальнішим у питанні подальшого впровадження курсу астрономії в загальноосвітні навчальні заклади?

Отже, що нині є найактуальнішим у питанні подальшого впровадження курсу астрономії в загальноосвітні навчальні заклади? Як на мене, варто виділити три проблеми. По-перше — підготовка вчителя. Очевидно, що це головне питання. Адже без учителя, який не з чийогось бажання, а за власною потребою, за власним душевним покликанням іде в клас і вчить наших дітей астрономії, нічого якісного ми не отримаємо. Буде все той же формалізм, який ми спостерігали ще за радянських часів і який трапляється й зараз. Час, відведений на астрономію, буде використано неефективно, а уроки матимуть значною мірою «віртуальний» характер. Це коли їх начебто й проводять, але реальних астрономічних знань учні не отримують.

Найкраще, якби астрономію викладав учитель з кваліфікацією «учитель фізики, астрономії та інформатики». Наші педагогічні університети мали б забезпечити підготовку саме такого кваліфікованого фахівця. Не буду вдаватися в деталі зазначеної підготовки, але, як на мою думку, існує потреба підсилення роботи відповідних факультетів (чи інститутів), а також практичного відновлення кафедр методики викладання астрономії на цих факультетах. Певною мірою цій роботі могли б сприяти класичні університети, що мають кафедри астрономії. Бодай тим, що випускників цих кафедр, схильних до педагогічної роботи, мали б направляти до педуніверситетів.

Зрозуміло, що серйозної корекції вимагає й сама підготовка майбутнього вчителя астрономії. Це зумовлено тим змістом астрономічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, який ми маємо сьогодні і який заплановано на майбутнє (маю на увазі, зокрема, профільне навчання).

    Серйозної корекції вимагає й сама підготовка майбутнього вчителя астрономії.

У цій частині також — перепідготовка учителя астрономії. Таку роботу вже давно потрібно було чітко налагодити. Адже відповідний потенціал для цього існує.

По-друге – методичне забезпечення курсу астрономії. Не можна говорити серйозно про існування того чи іншого навчального предмета за відсутності методики його викладання. Я не хочу казати, що ми не маємо зовсім методики викладання астрономії, ні. Я лише констатую факт — ці методики вже застаріли (фактично — це напрацювання ще радянських часів) і суттєво відстають від сучасного змісту астрономічної освіти.

Варто зазначити, що в цьому питанні ми просунулися щонайменше. Але й тут можна зробити значний крок уперед. Для цього треба, для початку, зробити дві речі: а) зібрати, систематизувати й опублікувати всі варті уваги методичні напрацювання учителів і викладачів астрономії; б) з урахуванням викладеного в попередньому пункті негайно приступити до створення вітчизняної системи методичного забезпечення курсу астрономії. Для цього видається доцільним мати відповідного фахівця, зокрема, в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України, який би опікувався питаннями методики астрономії і на першому етапі координував роботу зі становлення й розвитку цього напрямку.

[Читати далі (наступна сторінка)]

Цікаве відео

Перехід до перегляду відеороликів