Останні новини

17 червня 2024 р.

Потенційна придатність екзопланети до життя з погляду на її зорю


Пошуки життя за межами Землі сумлінно тривають. Астрономи, які використовують рентгенівську обсерваторію NASA Chandra («Чандра»), а також XMM-Newton Європейського космічного агентства, роблять внесок в цю справу і сподіваються закласти основу для майбутніх проєктів.


15 червня 2024 р.

Штучна зоря для астрономів від NASA


NASA оголосило про плани розмістити невеликий супутник на орбіті Землі на висоті трохи більше 35 400 км над поверхнею планети — це достатньо далеко, щоб супутник імітував справжню зорю для телескопів на Землі...


06 червня 2024 р.

Максимум 25-го сонячного циклу все ще попереду: які явища та загрози очікують експерти?Ви зараз тут: Головна > Інфотека > Статті > Курс астрономії ... проблеми впровадження (початок)

Стаття «Курс астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах: проблеми впровадження» уперше опублікована в одній з освітянських газет

Курс астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах: проблеми впровадження

Від початку 90-х років минулого століття і до тепер в Україні триває в багатьох аспектах цікавий процес впровадження в систему загальної освіти курсу астрономії. Трапилося так, що в незалежній Україні в загальноосвітніх школах не знайшлося місця астрономії. Ми не будемо аналізувати причини цього, констатуємо лише факт: на кінець ХХ століття астрономія, як окрема, обов’язкова для вивчення всіма учнями, навчальна дисципліна, в наших школах не існувала.

    На кінець ХХ ст. астрономія, як окрема, обов’язкова для вивчення всіма учнями, навчальна дисципліна, в наших школах не існувала.

Безумовно, такий стан речей не задовольняв багатьох учителів, зокрема тих, хто викладав курс астрономії ще за радянських часів. Абсурдність такої ситуації розуміли передові, прогресивні працівники різних педагогічних установ включно з Міністерством освіти України. Різко негативно щодо цього виступала астрономічна громада, зокрема Українська астрономічна асоціація.

Тоді, на початку й в середині 90-х, прихильники відновлення курсу астрономії наводили багато аргументів, чому саме астрономія має повернутись до української школи у вигляді окремої обов’язкової навчальної дисципліни. Серед них був і такий: «Очевидно, що без елементарних знань астрономії сучасна людина не може обійтися. Адже астрономія дозволяє комплексно розглядати середовище життя (життєвий простір) людства, дає знання про те, де живе людина і яке місце вона посідає у Всесвіті. Астрономія дає можливість людині сприймати світ не як набір роз’єднаних природних або суспільних компонентів, а як єдину взаємозалежну природну систему, що живе й розвивається за відповідними законами».

Врешті-решт зусиллями багатьох небайдужих людей (про них і про сам процес можна розповідати окремо, адже автору пощастило бути свідком і учасником цих подій) питання поновлення курсу астрономії в загальноосвітніх закладах вдалося зрушити з місця. 1999 р. Міністерство освіти України оголосило конкурс «навчальних програм з астрономії для старших класів за двома напрямками: для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, гуманітарних класів ліцеїв (загальнокультурний рівень) і для учнів класів науково-природничого профілю (поглиблене вивчення)» — цитата з листа Міністерства — Авт.). Зазначений конкурс було проведено — переможців визначено. Після цього була робота над створенням першого українського підручника з астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів, а також низки важливих документів, що унормовують питання астрономічної освіти в Україні. Серед них варто виділити Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України за № 24 від 14.01.2004 р. Цей документ в частині, що стосується старшої школи, містить астрономічний компонент освітньої галузі. А це означає, що згідно з цим стандартом, кожна молода людина, яка закінчує в Україні загальноосвітній навчальний заклад, повинна володіти як мінімум певним багажем астрономічних знань. Цікаво зазначити, що було розроблено астрономічний компонент і для базової школи, але він чомусь не потрапив до остаточного тексту Державного стандарту.

Важливим і, навіть, визначальним документом, є Концепція астрономічного освіти в Україні. Концепцію на початку поточного століття розробила група фахівців, які мають безпосереднє відношення до становлення курсу астрономії в українській школі. Зазначений документ не набув статусу офіційного у тому розумінні, що він не затверджений якоюсь державною установою, але саме в ньому найчіткіше і найґрунтовніше викладено суть питання астрономічної освіти в нашій державі.

Дозволю собі, на правах одного з авторів цієї концепції, навести таку цитату: «Астрономічна освіта — це процес оволодіння астрономічними знаннями, а також тими елементами культури, в яких вони відображені; засвоєння людиною астрономічної культури свого народу і людства в цілому; один із важливих засобів розвитку і формування цілісної особистості, її духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального й емоційного багатства».

    Астрономічна освіта — це процес оволодіння астрономічними знаннями, а також тими елементами культури, в яких вони відображені; засвоєння людиною астрономічної культури свого народу і людства в цілому; один із важливих засобів розвитку і формування цілісної особистості, її духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального й емоційного багатства.

Зазначу, що в Концепції астрономічної освіти її автори докладно висвітлили ті питання, які необхідно вирішити на шляху повного, безповоротного впровадження курсу астрономії в українську школу. Саме тому (оскільки це стосується теми нашої статті) ще одна розлога цитата. «Впровадження даної Концепції передбачає комплекс організаційно-управлінських, соціально-психологічних, матеріально-технічних і кадрових умов, основними з який є:

• формування на державному рівні ставлення до астрономічної освіти як значимої сфери людської діяльності, життєво необхідної для розвитку українського суспільства;

• взаємодія органів управління освітою на державному й регіональному рівнях з Українською астрономічною асоціацією на основі відповідних координаційних планів і програм;

• розвиток і підвищення якості системи підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів з урахуванням реальних суспільних потреб, нових тенденцій у розвитку астрономічної науки, світового досвіду;

• видання нових підручників, навчальних посібників, монографій з астрономії й історії астрономічної науки;

• безупинне створення й відновлення програмно-методичного забезпечення, змісту, форм і методів астрономічної освіти з урахуванням кращого вітчизняного досвіду і світових досягнень;

• посилення ролі освітньої галузі «Природознавство» на всіх щаблях загальноосвітньої школи, збільшення кількості годин і переліку освітніх програм;

• відтворення мережі позашкільної астрономічної освіти (астрономічних гуртків і шкіл);

• збереження й розвиток сформованої мережі науково-просвітніх установ (зокрема й з астрономічної тематики) — планетаріїв, народних обсерваторій, клубів тощо;

[Читати далі (наступна сторінка)]

Цікаве відео

Перехід до перегляду відеороликів